Επιλογή Σελίδας
retech logo

Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και υλοποίηση πάσης φύσεως μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, με σημαντικότερο το στάδιο της προσφοροδότησης και αξιολόγησης των προσφορών.

9

Μελετη

Κατά την διαδικασία της μελέτης εξάγονται οι απαιτήσεις του κτιρίου που μελετάται.

9

Σχεδιασμος

Κατά την διαδικασία του σχεδιασμού δημιουργούνται τα σχέδια και εξάγονται οι κατάλογοι των μηχανήματων που χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία κάθε κτιρίου.

9

Προσφοροδοτηση

Αφού δημιουργηθούν τα τεύχη προδιαγραφών και προσφορών αποστέλλονται σε διάφορους εργολάβους ηλεκτρομηχανολογικών.

9

Αξιολογηση

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών θα αποφασιστεί ποιος εργολάβος ηλεκτρομηχανολογικών θα αναλάβει το έργο, με σκοπό να το παραδώσει στον χρόνο που θα του ζητηθεί και στον προϋπολογισμό που αποφασίστηκε κατά το στάδιο της μελέτης, με προτεραιότητα την καλύτερη ποιότητα.

9

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης ο επιβλέπων μηχανικός εξασφαλίζει ότι τα σχέδια τηρούνται επακριβώς και ότι η ποιότητα των υλικών και οι προδιαγραφές τους είναι αυτές που δόθηκαν στα δελτία προδιαγραφών.

Μηχανολογικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες
 • Μελέτες Δικτύων Ύδρευσης
 • Μελέτες Εξωτερικών Υδραγωγείων
 • Μελέτες αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων
 • Μελέτες Αποχέτευσης Ακάθαρτων Υδάτων
 • Μελέτες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Μελέτες Πιεστικών Συγκροτημάτων
Μελέτες Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού-Αερισμού
 • Μελέτη Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού
 • Μελέτη Διανομής Θέρμανσης-Ψύξης Μέσω Δικτύου Αεραγωγών
 • Μελέτη Υποδαπέδιου Συστήματος Θέρμανσης (Χαμηλών Θερμοκρασιών Θέρμανση)
 • Μελέτη Συστήματος Θέρμανσης Με Σώματα
 • Μελέτη Ηλιοθερμικών Συστημάτων
 • Μελέτη Γεωθερμικών Συστημάτων
 • Γραμμές Ασφαλείας Υγραερίου
 • Μελέτη Αερισμού-Εξαερισμού
 • Μελέτες Πυρόσβεσης
 • Μελέτες Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Μελέτες Ανελκυστήρων
Μηχανολογικές μελέτες

Ενεργειακές Μελέτες

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που αποτελούν κατοικίες
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που δεν αποτελούν κατοικίες
 • Προετοιμασία Φακέλου για ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΤΠΑ=Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης π.χ. Εξοικονομώ Και Αναβαθμίζω)
 • Μελέτες Ηχοπροστασίας
solar panels

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος φωτισμού
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων ισχύος και ασθενών ρευμάτων
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος τηλεφώνων, δομημένης καλωδίωσης και Wi-Fi
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος τηλεόρασης
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας (συναγερμός, πυρασφάλεια, CCTV)
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος ήχου
 • Μελέτη και σχεδιασμός αυτοματισμών φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών κλπ.
ηλεκτρολογικές μελέτες

Μηχανολογικές Μελέτες

Υδραυλικές Μελέτες
Μελέτες Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού-Αερισμού
 • Μελέτες Δικτύων Ύδρευσης
 • Μελέτες Εξωτερικών Υδραγωγείων
 • Μελέτες αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων
 • Μελέτες Αποχέτευσης Ακάθαρτων Υδάτων
 • Μελέτες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Μελέτες Πιεστικών Συγκροτημάτων
 • Μελέτη Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού
 • Μελέτη Διανομής Θέρμανσης-Ψύξης Μέσω Δικτύου Αεραγωγών
 • Μελέτη Υποδαπέδιου Συστήματος Θέρμανσης (Χαμηλών Θερμοκρασιών Θέρμανση)
 • Μελέτη Συστήματος Θέρμανσης Με Σώματα
 • Μελέτη Ηλιοθερμικών Συστημάτων
 • Μελέτη Γεωθερμικών Συστημάτων
 • Γραμμές Ασφαλείας Υγραερίου
 • Μελέτη Αερισμού-Εξαερισμού
 • Μελέτες Πυρόσβεσης
 • Μελέτες Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Μελέτες Ανελκυστήρων

Ενεργειακές Μελέτες

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που αποτελούν κατοικίες
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που δεν αποτελούν κατοικίες
 • Προετοιμασία Φακέλου για ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΤΠΑ=Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης π.χ. Εξοικονομώ Και Αναβαθμίζω)
 • Μελέτες Ηχοπροστασίας

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος φωτισμού
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων ισχύος και ασθενών ρευμάτων
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος τηλεφώνων, δομημένης καλωδίωσης και Wi-Fi
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος τηλεόρασης
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας (συναγερμός, πυρασφάλεια, CCTV)
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος ήχου
 • Μελέτη και σχεδιασμός αυτοματισμών φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών κλπ.