Επιλογή Σελίδας
retech logo

ΣΧΕΤΙΚΑ

H ReTech δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και υλοποίηση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ενεργειακών μελετών.

Η εταιρεία μας μπορεί να είναι ακόμη «νεαρή», αλλά μπορεί να περηφανεύεται για μια σειρά έργων σε Κύπρο και Γερμάνια που αποδεικνύουν την δέσμευση απέναντι στους πελάτες της.

H ReTech δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και υλοποίηση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ενεργειακών μελετών.

Στις μέρες μας οι απαιτήσεις των προδιαγραφών των κτιριακών υποδομών σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις και δυνατότητες των μηχανημάτων εξοπλισμού, προσδιορίζουν το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι κτιριακές υπηρεσίες (Mechanical Electrical Plumping) στα κατασκευαστικά έργα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού τόσο οι συνθήκες άνεσης όσο και οι λειτουργίες ενός κτιρίου, εξαρτώνται από το εύρος και την ποιότητα σχεδιασμού τους .

Το κόστος των κτιριακών/τεχνικών υπηρεσιών ενός κατασκευαστικού έργου υπολογίζεται σήμερα ότι προσεγγίζει το 1/5 του συνολικού προϋπολογισμού του, μετατρέποντας την μελέτη ,τον σχεδιασμό και τα συμβόλαια των κτιριακών υπηρεσιών σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή υλοποίησή του αλλά και τήρηση του προϋπολογισμού του.

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ενός τεχνικού έργου είναι καθοριστικοί παράγοντες στην αποτελεσματικότητά. Οι αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και η επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, απαιτούν τον ενδελεχή σχεδιασμό και μελέτη, αλλά και την εργοταξιακή εμπειρία των ηλεκτρομηχανολόγων, στοιχεία που η εταιρεία μας διαθέτει.

engineering designs
H εταιρεία ReTech διαθέτει έμπειρους μηχανικούς, ικανούς να συνεργαστούν πρόθυμα μαζί σας, συμβάλλοντας στην άρτια ολοκλήρωση της επένδυσής σας.

Σεβόμενοι πάντα τις αρχές της σύγχρονης μηχανικής, ακούμε προσεκτικά τις απόψεις σας, σκιαγραφούμε πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις σας, συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς του έργου, εστιάζουμε στον αρχικά τιθέμενο προϋπολογισμό του έργου και εγγυόμαστε την πιστή εφαρμογή του σε όλα τα στάδια υλοποίησής του.

Η εργοταξιακή μας πείρα εγγυάται τη σωστή λειτουργία όλων των μηχανήματων και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών που εγκαθίστανται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας επεκτείνονται τα τελευταία χρόνια και σε διεθνές επίπεδο, με την υλοποίηση έργων μεγάλης εμβέλειας να λαμβάνουν χώρα εμπλουτίζοντας την εμπειρία μας με την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων και κατασκευαστικών τεχνικών.

retech
H ReTech δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και υλοποίηση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ενεργειακών μελετών.

Στις μέρες μας οι απαιτήσεις των προδιαγραφών των κτιριακών υποδομών σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις και δυνατότητες των μηχανημάτων εξοπλισμού, προσδιορίζουν το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι κτιριακές υπηρεσίες (Mechanical Electrical Plumping) στα κατασκευαστικά έργα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού τόσο οι συνθήκες άνεσης όσο και οι λειτουργίες ενός κτιρίου, εξαρτώνται από το εύρος και την ποιότητα σχεδιασμού τους.

Το κόστος των κτιριακών/τεχνικών υπηρεσιών ενός κατασκευαστικού έργου υπολογίζεται σήμερα ότι προσεγγίζει το 1/5 του συνολικού προϋπολογισμού του, μετατρέποντας την μελέτη ,τον σχεδιασμό και τα συμβόλαια των κτιριακών υπηρεσιών σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή υλοποίησή του αλλά και τήρηση του προϋπολογισμού του.

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ενός τεχνικού έργου είναι καθοριστικοί παράγοντες στην αποτελεσματικότητά. Οι αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και η επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, απαιτούν τον ενδελεχή σχεδιασμό και μελέτη, αλλά και την εργοταξιακή εμπειρία των ηλεκτρομηχανολόγων, στοιχεία που η εταιρεία μας διαθέτει.

H εταιρεία ReTech διαθέτει έμπειρους μηχανικούς, ικανούς να συνεργαστούν πρόθυμα μαζί σας, συμβάλλοντας στην άρτια ολοκλήρωση της επένδυσής σας.

Σεβόμενοι πάντα τις αρχές της σύγχρονης μηχανικής, ακούμε προσεκτικά τις απόψεις σας, σκιαγραφούμε πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις σας, συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς του έργου, εστιάζουμε στον αρχικά τιθέμενο προϋπολογισμό του έργου και εγγυόμαστε την πιστή εφαρμογή του σε όλα τα στάδια υλοποίησής του.

Η εργοταξιακή μας πείρα εγγυάται τη σωστή λειτουργία όλων των μηχανήματων και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών που εγκαθίστανται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας επεκτείνονται τα τελευταία χρόνια και σε διεθνές επίπεδο, με την υλοποίηση έργων μεγάλης εμβέλειας να λαμβάνουν χώρα εμπλουτίζοντας την εμπειρία μας με την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων και κατασκευαστικών τεχνικών.

Let’s talk about your next project!